Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Urban Burner // Your Lifestyle B.V. (hierna: YLBV) geëxploiteerde websites. Gebruik en bezoek van deze website is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden die te vinden zijn op de website. Toegang tot deze website betekent dat u als bezoeker cq. klant instemt met deze voorwaarden en beperkingen, u wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.


Productaanbod

Alle producten zijn toegestaan en geregistreerd in Nederland onder EU-wetgeving. Houd er rekening mee dat als gevolg van verschillende internationale wetten, kan deze website bevatten producten die niet verkocht kunnen worden in bepaalde gebieden. In geval van twijfel kan u contact opnemen met uw regelgevende instantie


Getoonde informatie

De getoonde informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat YLBV niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de website wordt uitdrukkelijk door YLBV van de hand gewezen. U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u deze normaliter aantreft.  YLBV is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de website zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. YLBV staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.


Intelectueel eigendom

YLBV behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze website aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van YLBV worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.